Wolfraam hexachloride is de chemische verbinding van wolfraam en chloor met de formule WCl6. Deze donkervioletblauwe soort bestaat onder normale omstandigheden als vluchtige vaste stof.

Basis informatie:
English Name: Tungsten Hexachloride
Chemische formule: WCl6
CAS-nummer: 13283-01-7
EG-nummer: 236-293-9
Molaire massa: 396.61 g/mol
Uiterlijk: donkerblauwe kristallen, vochtgevoelig
Dichtheid: 3.52 g/cm3
Smeltpunt: 275 °C (527 °F; 548 K)
Kookpunt: 346.7 °C (656.1 °F; 619.8 K)
Oplosbaarheid in water: hydrolyseert
Oplosbaarheid in chloorkoolwaterstoffen: oplosbaar
Magnetische gevoeligheid (χ): −71.0•10−6 cm3/mol
Structuur: kristalstructuur
Veiligheidsoverwegingen: WCl6 is een agressief corrosief oxidatiemiddel en hydroliseert om waterstofchloride af te geven.

Wolfraam hexachloride kan worden bereid door wolfraammetaal in een afgesloten buis bij 600 ° C te chloreren:
Reactievergelijking: W + 3Cl2 → WCl6

Toepassingen van WCl6:
1. Katalysator in de synthese van PDCPD voor technische kunststoffen.
2. Verfijnen van hoogzuiver wolfraam en voorbereiding van WC.
3. Voorloper van nanodeeltjes wolfraam.